Yritysluennot

Elämäntavoilla voimme vaikuttaa omaan jaksamiseen, vastustuskykyyn, unen laatuun, fyysiseen olemukseemme sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Useat tutkimukset todistavat, että voimme parantaa työtehoa, jaksamista ja luovuutta ruokailutottumuksillamme sekä muilla elämäntavoilla, samoilla keinoilla joilla tutkitusti voimme vähentää sairaslomapäivien määrää.

Lisäämällä työntekijöiden tietoisuutta fiksuista valinnoista koskien niin ravintoa, liikuntaa, lepoa tai henkistä hyvinvointia, voidaan saada huomattavia tuloksia työtehojen, työnlaadun sekä jaksamisen paranemisessa.

Luennot ovat innostavia, avartavia ja käytännön vinkkejä sisältäviä paketteja, jotka voin räätälöidä juuri teidän yrityksen tarpeeseen sopivaksi. Tarjolla on 5 aihealuetta, joista saan rakennettua kokonaisuuden, josta teidän työntekijät hyötyvät eniten.


Ravintoluento – energiaa ja jaksamista päivään ravinnon avulla

Ravitsemus ei ole rakettitiedettä, ja jokainen pystyy vaikuttamaan omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen muutamilla yksinkertaisilla perusperiaatteilla, joita on helppo toteuttaa käytännön elämässä. Nykypäivänä ravinto-ohjeiden viidakossa monella menee sormi suuhun, ja ravintoasiat koetaan työläiksi ja vaativiksi. Ruoan ei kuitenkaan pitäisi olla meille stressiä aiheuttava tekijä, vaan sen pitäisi kulkea luonnollisena osana elämäämme. Oppimalla tärkeimmät terveellisen ja monipuolisen ravinnon perusperiaatteet ja omaksumalla nämä omaan elämään, saadaan nostettua omaa vireystasoa, ja tehostamaan jaksamista niin työssä kuin arjessa.

Oikeaoppisen ravinnon avulla saadut hyödyt:

 • parempi jaksaminen ja stressinsietokyky
 • korkeampi vastustuskyky
 • sairastelujen väheneminen
 • väsymyspiikkien ehkäisy

Luennon jälkeen kuulija tietää miten ravinnon avulla voimme tehostaa omaa jaksamista sekä nostaa energiatasojamme. Osaamme välttää väsymyspiikit, ja optimoida ruokavalinnat omalle keholle sopiviksi. Opimme ymmärtämään, miten suuri vaikutus terveellisellä ravinnolla on kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa, ja miten toteuttaa fiksuja valintoja jokapäiväisessä elämässä helposti ja rutiininomaisesti, ilman stressiä.


Uni, lepo ja palautuminen – hyvinvointimme lähtökohta

Unen ja riittävän levon merkitys on hyvinvointimme lähtökohta. Kun kehomme saa riittävästi unta ja lepoa, on olo energinen, hyväntuulinen, keskittymiskyky on huipussaan ja jaksamme panostaa arjen askareihin sekä omaan hyvinvointiin ja sitä tukeviin tehtäviin. Nykypäivänä unettomuus ja unihäiriöt ovat kuitenkin hyvin yleinen vaiva, ja tähän sanotaan yhtenä syynä olevan yhteiskunnan muuttuminen. Yhteiskunta edellyttää tehokkuutta, vaatimukset ovat kasvaneet, kiire on jatkuva, koko ajan vaaditaan enemmän ja enemmän aivotyöskentelyä, mutta koko ajan on vähemmän aikaa nukkumiseen. Ihmiset ajattelevat pystyvänsä nipistämään yöunistaan, jotta aikaa jäisi enemmän päivän askareisiin, ja tehokkuutta voitaisiin lisätä. Usein käy kuitenkin päinvastoin, tehokkuus, luovuus ja jaksaminen kärsivät, kun unen määrä jää liian lyhyeksi aivojen tarvitseman levon ja palautumisen kannalta.

Luennolla käsiteltäviä aiheita:

 • Univajeen merkitys jaksamisessa
 • Miten parannan unenlaatua?
 • Mikä on riittävä levon ja palutumisen määrä?
 • Stressi ja uni

Hyvinvointia stressinhallinnalla – henkinen hyvinvointi ja stressitekijät, hallitsenko minä stressiä vai stressi minua?

Stressi on yksi yleisimmistä ongelmien aiheuttajista hyvinvoinnissamme, ja vaikuttaa sekä fyysiseen että henkiseen jaksamiseemme. Pystymme kuitenkin itse vaikuttamaan stressinsietokykyymme ja mielen rentouttamiseen, ja jo stressitekijöiden tiedostaminen on erävoitto.

Luennolla käsiteltäviä aiheita:

 • Mitä stressi on?
 • Stressitekijät ja rasitteet, miten stressi vaikuttaa meihin
 • Pitkäaikaisen stressin aiheuttamat muutokset kehossa ja mielessä
 • Miten päästä eroon stressistä?
 • Positiivisen ajattelun merkitys
 • Käytännön harjoitus, esimerkiksi rentoutus-, mindfulness- ja hengitysharjoitukset

Hyvinvointia tukeva liikunta – mitä, milloin ja kuinka paljon?

Liikunta tutkitusti edesauttaa jaksamistamme ja on yksi parhaimmista keinoista pitää huolta hyvinvoinnista ja terveydestä. Liikunnan avulla voimme virkistää aivotoimintaa ja ajattelua, mikä näkyy työelämässä kohonneena luovuutena, idearikkautena sekä oma-aloitteisuutena. Liikunta estää myös sydän- ja verisuonitauteja sekä alentaa verenpainetta, parantaa vastustuskykyä ja ehkäisee tuki- ja liikuntaelinsairauksia, eli liikunnan avulla pystymme ehkäisemään myös sairauspoissaoloja tehokkaasti.

On kuitenkin hyvä tietää minkälaista liikuntaa olisi kulloinkin hyvä harrastaa ja kuinka paljon, ja mitä seikkoja liikkuessa olisi hyvä huomioida.

 • Minkälainen liikunta sopii minulle?
 • Liikunnan merkitys hyvinvoinnissamme
 • Palauttava vs. kuormittava liikunta – milloin mitäkin?
 • Liikuntavinkit kiireiselle, miten lisätä liikunnan määrää kiireisessä arjessa?

Kokonaisvaltainen hyvinvointi – tiivis paketti ravinnosta, liikunnasta, levosta & palautumisesta sekä henkisen hyvinvoinnin merkityksestä omassa jaksamisessa.

Kattava pakettiratkaisu hyvinvoinnin kulmakivistä. Syvällisempää tietoa saadaan kun perehdytään yhteen tai kahteen aihealueeseen, ja kaikkien neljän alueen käsittelyyn olisi hyvä varata vähintään 90 minuuttia. Mahdollisuus painottaa niitä seikkoja, jotka yrityksenne kokee kaikista tärkeimmiksi.

”Varmistetaan, että fiksuilla valinnoilla työntekijänne pystyvät itse vaikuttamaan omaan työtehoon, sairauspoissaoloihin sekä kokonaisvaltaisesti parempaan jaksamiseen”

Pyydä tarjous!

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti